Cestovné príkazy

Slúžia na vyúčtovanie cestovných náhrad. Využívajú sa pri služobných cestách podľa zákona o cestovných náhradách. Pod služobnou (alebo pracovnou) cestou sa pritom rozumie čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu v tomto mieste do skončenia pracovnej doby. Zamestnanec je povinný predložiť do 10 pracovných dní odo dňa skončenia pracovnej cesty zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad a vrátiť nevyúčtovaný preddavok. Každá firma si však sama určuje pravidlá týkajúce sa služobných ciest v internej smernici. Firma si tiež interne určuje ďalšie podmienky spojené so služobnou cestou, ako napríklad spôsob ubytovania, spolucestujúce osoby a podobne. Určenie podmienok pracovnej cesty sa v praxi realizuje prostredníctvom vyplnenia cestovného príkazu pred nástupom na pracovnú cestu.

Zaujala vás ponuka našich služieb? Kontaktujte nás a vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku.

overovací kód
tien

Spoločnosť P.M.servis Vám ponúka vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva v Bratislave, daňové priznania, poradenstvo v oblasti účtovníctva a daní v Bratislave a iné služby.

tien
Napíšte nám Zavolajte nám