Spracovanie spotrebných daní

Spotrebná daň je, narozdiel od bežnej univerzálnej dane, takzvanou selektívnou daňou a vzťahuje sa len na určitý druh výrobku. Poznáme niekoľko druhov tovaru ktoré spotrebnej dani podliehajú. A síce lieh, pivo, víno a tabakové výrobky, ale taktiež mineriálne oleje (benzín, nafta, oleje,...), elektrika, uhlie a zemný plyn. Najväčší rozdiel je však v platení tejto dane.

Zatiaľ čo daň z pridanej hodnoty (DPH) sa týka výrobcov, dovozcov až po konečného užívateľa, spotrebnú daň platí len konečný producent/dovozca. Dohľad nad spotrebnou daňou má colný úrad. V prípade, že sa vás táto daň týka, pomôžeme vám so spracovaním daňového priznania, so žiadosťou o vrátenie dane, či inými úkonmi, ktoré sa spotrebnej dane týkajú.

Zaujala vás ponuka našich služieb? Kontaktujte nás a vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku.

overovací kód
tien

Spoločnosť P.M.servis Vám ponúka vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva v Bratislave, daňové priznania, poradenstvo v oblasti účtovníctva a daní v Bratislave a iné služby.

tien
Napíšte nám Zavolajte nám