Zatrieďovanie hmotného majetku do odpisových skupín vrátane stanovenia cien obstarania jednotlivých častí majetku (účtovné/daňové odpisy)

Zatrieďovanie majetku sa týka samostatných hnuteľných vecí, prípadne súborov hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a ich základná cena je vyššia ako 1700 eur a funkčnosť dlhšia ako 1 rok. Taktiež budov a stavieb, určitých pestovateľských celkov trvalých porastov, určitých zvierat, prípadne iného majetku. Tieto majetky sa zatrieďujú podľa odpisových skupín, ktoré vychádzajú zo zákona o dani z príjmov a odpisujú sa v prvom roku odpisovania. Tieto položky je možné si z daní odpočítať.

Radi vám pri zatrieďovaní majetku do odpisových skupín pomôžeme, ako aj so stanovením cien jednotlivých častí majetku. Práve to je jedným z aspektov bezchybného uplatnenia odpisov. Vstupná cena môže byť stanovená buď rovnako, ako v účtovníctve, alebo odlišne. Rovnako ako v účtovníctve je stanovená napríklad vtedy, ak ide o obstaranie majetku kúpou, vlastnou činnosťou alebo vkladom do základného imania v reálnych hodnotách. Naopak, ak je stanovená odlišne ako v účtovníctve, ide o obstaranie majetku zvyčajne darovaním, vkladom do základného imania v pôvodných cenách, zlúčením, splynutím alebo rozdelením v pôvodných cenách a podobne. Ocenenie hmotného majetku v týchto prípadoch je osobitne ustanovené v zákone o dani z príjmov.

Zaujala vás ponuka našich služieb? Kontaktujte nás a vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku.

overovací kód
tien

Spoločnosť P.M.servis Vám ponúka vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva v Bratislave, daňové priznania, poradenstvo v oblasti účtovníctva a daní v Bratislave a iné služby.

tien
Napíšte nám Zavolajte nám